بازدید نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به همراه فرماندار شهرستان زرندیه از یک واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری صد درصد ترکیه‌ای

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بنا به دعوت فرماندار محترم شهرستان زرندیه، نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به همراه مسئول دبیرخانه مرکز از یک واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که متعلق به دو تن از اتباع کشور ترکیه بوده و در زمینه تولید البسه در شهرک صنعتی زاویه مشغول تولید هستند بازدید به عمل آوردند

در این راستا آقای میرزاخانی با اشاره به مزایای قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشتند از هم اکنون که سرمایه‌گذار خارجی مصمم به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی است تا پس از اخذ مجوز و برخورداری آن از اعتبار قانونی که مطابق خواست سرمایه‌گذار خواهد بود، حمایت های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و در رأس آن استاندار محترم از آن شرکت استمرار خواهد داشت. همچنین مهندس کردی فرماندار شهرستان زرندیه با اشاره به قابلیتهای بالای آن شهرستان در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشتند که هرگونه مساعدتی به منظور ارتقای ظرفیت تولیدی این شرکت از حداکثر حمایتهای فرمانداری و سایر دوایر دولتی شهرستان برخوردار خواهد بود.
در ادامه آقای نوری مسئول دبیرخانه مرکز با بررسی مستندات و میزان پیشرفت کارهای اداری آن شرکت، مراحل اداری و نیز مدارک لازم جهت اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را برای مدیران شرکت تشریح نموند. همچنین در این بازدید تعدادی از مدیران ادارت شهرستان زرندیه اعم از مدیر شهرک صنعتی و مدیر صنعت، معدن و تجارت شهرستان، حضور داشتند.
 
 
منبع: روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی