دیدار سرمایه گذار ترک با مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی

دو تن از اتباع کشور ترکیه که در زمینه تولید البسه در شهرک صنعتی زاویه مشغول تولید هستندبا مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ،حسن میرزاخانی مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی ، با اشاره به مزایای قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشتند از هم اکنون که سرمایه‌گذار خارجی مصمم به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی است تا پس از اخذ مجوز و برخورداری آن از اعتبار قانونی که مطابق خواست سرمایه‌گذار خواهد بود، حمایت های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و در رأس آن استاندار محترم از آن شرکت استمرار خواهد داشت.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با اشاره به اینکه دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به بررسی مستندات و میزان پیشرفت کارهای اداری آن شرکت، مراحل اداری و نیز مدارک لازم جهت اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی را برای مدیران شرکت تشریح نمودند.
 
منبع: روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی