سفر هیأت تجاری- اقتصادی استان باشقیرستان روسیه به استان مرکزی

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی جلسه ای در محل سالن جلسات استانداری و به ریاست مهندس افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی عصر روز پنج‌شنبه مورخ 94/12/06 درخصوص همکاریهای مشترک با کشور روسیه بویژه استان باشقیرستان برگزار گردید

 طی این جلسه ابتدا فیلم توانمندیهای تولیدی و اقتصادی استان مرکزی به زبان روسی نمایش داده شد و در ادامه تعدادی از اعضای هیأت روس به تشریح قابلیتهای صادراتی استان باشقیرستان و نیز نیازهای وارداتی آن استان پرداختند. همچنین مدیران دولتی حاضر در جلسه ضمن تشریح قابلیتهای صادراتی و زمینه‌های سرمایه‌گذاری استان مرکزی، درخصوص همکاریهای مشترک با کشور روسیه بویژه استان باشقیرستان اظهار تمایل نمودند. همچنین روند قانونی انجام سرمایه‌گذاری خارجی در استان توسط مسئول دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری برای هیأت روسی تشریح و پکیج اطلاعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان مرکزی به زبان انگلیسی جهت بهره‌برداری به ایشان ارائه گردید.
 
منبع: روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی