تشریح نتایج پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی مهمترین موانع جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی میرزاخانی نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با بیان این موضوع که حضور سرمایه‌گذاران خارجی و نقش آنها در بسترسازی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه تغییرات مثبتی را در سطح فعالان اقتصادی کشورها موجب شده است، افزودند استان مرکزی نیز بهره‌مند از ظرفیت‌های مختلف، مستعد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات است و این استان به عنوان یکی از مناطق تأثیر گذار در اقتصاد ملی، ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد.

بنابراین شناسایی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در سطح استان و ارائه راهکار به منظور رفع موانع موجود امر ضروری است که در این راستا طی پژوهش به عمل آمده توسط این اداره‌کل، 4 دسته موانع اقتصادی- سیاسی- ساختاری و قانونی از موانع موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی در استان مرکزی شناسایی گردید و طبق نتایج به دست آمده موانع سیاسی و موانع اقتصادی حائز بالاترین اولویت و موانع قانونی و ساختاری حائز کمترین اولویت در استان مرکزی می‌باشند.
آقای میرزاخانی همچنین از پژوهشگران و نیز سایر علاقه‌مندان به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی دعوت نمودند جهت دریافت نسخه کامل این پژوهش به معاونت اقتصادی اداره‌کل مراجعه نمایند.
 
منبع: روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی