جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی

جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و با حضور تعدادی از سرمایه‌گذاران خارجی جدید استان برگزار شد

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در این جلسه که با هدف رسیدگی و رفع موانع و مشکلات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی در محل استانداری مرکزی به میزبانی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و ریاست جناب آقای مهندس افشون، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در محل سالن جلسات آن معاونت برگزار گردید، جمعی از مدیران استانی اعم از نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری مرکزی و دیگر مدیران و معاونین دستگاههای اجرایی عضو مرکز که به نحوی با موضوع سرمایه‌گذاری خارجی مرتبط می‌باشند برگزار گردید، به مسائل و مشکلات تعداد 5 شرکت جدید متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی در استان رسیدگی گردید.
در ابتدا آقای میرزاخانی نایب‌رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با اشاره به اینکه طی چندماه گذشته اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت در ایران تا حدود زیادی افزایش یافته است و با توجه به اینکه در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی قدم‌های مثبتی در مناسبات بین‌المللی برداشته شده است از دستگاههای عضو مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان خواستند تا کماکان و حتی بیش از پیش نسبت به همکاری با مراجعین و متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی جدید، نگاه مثبت مبذول داشته و همچنین تأکید نمودند لازمه جذب سرمایه‌گذاری در استان، همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و کمک در تسریع فرآیندهای اداری سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد. 
مهندس افشون با تأکید بر اینکه یکی از راهکارهای برون رفت کشور از مشکلات عدیده اقتصادی موجود افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد افزودند هیچگونه قصوری در ارائه خدمت با کیفیت و در اسرع وقت به سرمایه‌گذاران خارجی از هیچ دستگاهی پذیرفته نخواهد بود. ایشان همچنین بر ضرورت هدایت تمامی سرمایه‌گذاران خارجی جدید به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان تأکید نموده و پیگیری مجدانه این موضوع را تکلیف نمودند. همچنین با توجه به افزایش تقاضاهای مرتبط با نیروگاه‌های انرژی نو در استان دستور تشکیل کمیته‌ای به منظور استعدادیابی اراضی مستعد را صادر نمودند. 
در ادامه جلسه مشکلات پیش روی تعدادی از شرکتهای دارای سرمایه‌گذاری خارجی استان درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری، ثبت شرکت، تهیه زمین مورد نیاز برای طرحهای درخواستی، مشوقهای مالیاتی و دیگر موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در استان مطرح و توسط دستگاههای اجرایی پاسخهای لازم ارائه گردید. همچنین مقرر شد به مسائل سرمایه‌گذاران خارجی حاضر در جلسه به طور ویژه و با قید تسریع در امور رسیدگی گردد.