شهرستان زرندیه گزینه منتخب سرمایه‌گذاران کره‌ای در بخش دارو

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی یک شرکت کره‌ای شهرستان زرندیه را برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های دارویی (تولید کیسه‌های خون) انتخاب نموده‌اند

بر اساس این گزارش حجم سرمایه‌گذاری این طرح مبلغ ده‌هزار میلیارد ریال برآورد شده که 80 ٪ از این مبلغ سهم سرمایه‌گذار کره‌ای و 20٪ سهم نمایندگی ایران می‌باشد. در این خصوص 220 میلیون یورو توافق‌نامه همکاری مابین ریاست جمهوری ایران و کره جنوبی در سفر اخیر رئیس جمهور آن کشور صادر شده که در حال حاضر 4 نقطه از اراضی استان برای زمین 20 هکتاری آنها مکانیابی شده است. همچنین هیأتی برای پیگیری امور مربوط به این پروژه در استان تشکیل گردیده است.