فراخوان مطالعه فرصتهای سرمایه‌گذاری استان مرکزی

مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی در نظر دارد با همکاری شرکتهای مشاوره فنی و تخصصی استان جهت تهیه و تدوین فرصتهای سرمایه‌گذاری استان در 4 بخش صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع وابسته، خدمات و گردشگری و عمران و شهری با هدف تسریع و تسهیل در امور سرمایه‌گذاری و ارائه به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی بصورت جامع و با شرایط ذیل اقدام نماید:

1- مطالعه جامع حداقل 20 فرصت سرمایه‌گذاری مرتبط با 4 بخش مزبور.
2- ارائه گزارش حداقل 20 صفحه‌ای توجیه‌پذیری فنی، مالی، اقتصادی، اقلیمی وشرح ضرورت و مزیتهای اجرای هریک از طرحها در استان.
3- تهیه بروشورهای قابل ارائه حاوی اطلاعات چکیده هر کدام از فرصتها.
4- تهیه نسخه نهایی کتاب فرصتهای سرمایه‌گذاری استان مرکزی.
5- ارائه خدمات پشتیبانی و بروز‌رسانی محتوای فرصتهای سرمایه‌گذاری در مقاطع 6 ماهه.
6- حداکثر فرصت اجرای طرح معادل 3 ماه از زمان توافق و شروع کار خواهد بود.
7- تهیه نسخه نهایی فرصتها به دو زبان فارسی و انگلیسی.
8- سایر پیشنهادات ویژه جهت بهبود کیفی طرح از سوی مجری.
لذا، شرکتهای مشاوره‌ای تخصصی جهت مشارکت در اجرای طرح‌های مذکور می‌توانند پیشنهادات خود را در قالب پروپوزال حداکثر تا روز پنج‌شنبه مورخ 1395/3/6 به دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان ارسال نمایند.