اعزام تیم کارشناسی مرکز خدمات سرمایه گذاری جهت بازدید از اراضی مستعد ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی کمیته‌ای که حسب دستور معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی جهت بررسی اراضی دارای استعداد ایجاد نیروگاه های جدید در استان تشکیل گردیده بود طی دو روز از پست های برق اصلی شهرستانهای خمین، زرندیه و ساوه بازدید بعمل آوردند.

با توجه به مراجعات مکرر سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر از جمله نیروگاه‌های بادی و خورشیدی به استان مرکزی، کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های ذیربط استانی و شهرستانی تشکیل و از اراضی مستعد شهرستانهای خمین، زرندیه و ساوه بازدیدی بعمل آمد که در پایان بازدیدها و گزارشهای کارشناسان مربوطه نواحی مستعد برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی و بادی مشخص و در دستور کار جهت معرفی به سرمایه‌گذاران متقاضی این صنعت قرار گرفت.