نشست اولین جلسه کمیته تدوین فرصتهای جدید سرمایه‌گذاری استان مرکزی

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی روز گذشته اولین جلسه کمیته پیگیری و تدوین فرصتهای سرمایه‌گذاری استان با حضور اعضای کمیته در محل سالن جلسات اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تشکیل شد.

در این جلسه نمایندگان دستگاههای اجرایی استان که از اعضای اصلی کمیته تدوین فرصتها بودند نظرات و پیشنهادات تخصصی خود درخصوص جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط به فرصتهای سرمایه‌گذاری در استان و همچنین نحوه دست‌یابی به این اطلاعات را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. 
در ادامه، اعضای کمیته فرصتها و طرحهای آماده دستگاه مربوطه را جهت بروزآوری و ارائه به شرکتهای مشاور مطرح و درخصوص آنها پرسش و پاسخ‌هایی انجام گرفت و مقرر گردید در جلسه بعدی این کمیته بررسی و رسیدگی پروپوزال‌های ارائه‌شده توسط شرکتهای مشاور درخصوص جمع‌آوری و تدوین فرصتهای سرمایه‌گذاری استان مرکزی صورت بگیرد.