مهمترین عناوین فرصتهای سرمایه‌گذاری استان مرکزی در کمیته تخصصی تدوین فرصتهای سرمایه‌گذاری استان مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد

مهمترین عناوین فرصتهای سرمایه‌گذاری استان که مطالعات و امکان‌سنجی طرح‌ها و برخی اطلاعات تخصصی فرصتهای مزبور نیز در آنها صورت پذیرفته بود مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ،کمیته تخصصی تدوین فرصتهای سرمایه‌گذاری استان که با حضور معاونین و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان در محل سالن جلسات حوزه مدیریت اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تشکیل شد.
در این جلسه کلیه حاضرین که از اعضای اصلی این کمیته محسوب می‌شدند مطالعات صورت‌گرفته مربوط به حوزه تخصصی دستگاه مربوطه را در قالب عناوین فرصتهای سرمایه‌گذاری در جلسه مطرح و پس از پرسش و پاسخهایی که از طرف شرکت مشاور و دیگر اعضا انجام شد آنها را برای مطالعات نهایی و اقدامات لازم در اختیار شرکت مزبور قرار دادند.