همایش سرمایه گذاری مشترک ایران وچین ،معرفی فرصت های سرمایه گذاری

با حضور 5 استان مرکزی ، قم، قزوین ، مازندران و آذربایجان شرقی و با ریاست استاندار محترم مرکزی همایش فرصت های سرمایه گذاری ایران و چین در هتل آزادی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی، حسن میرزاخانی نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان بیان داشتند: که فرصت سرمایه گذاری استان مرکزی دربخش های صنعت ،عمران،گردشگری وکشاورزی به ارزش 435 هزار میلیارد ریال و655میلیون یورو به طرف های  چینی معرفی گردید.
در این جلسه کمیته های مشترکی از سوی طرفین تعیین و مقرر گردید ظرف روز آتی هیات چینی با حضور دراستان از نزدیک با ظرفیت ها وفرصت های سرمایه گذاری استان آشنا گردند.درپایان این همایش تفاهم نامه همکاری مشترک بین طرفین منعقد گردید.