بازدید کمیته استعدادیابی اراضی استان جهت ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی

کمیته استعدادیابی اراضی استان جهت ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی از شهرستان خنداب و شهرک صنعتی ایبک‌آباد بازدید نمود.

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی کمیته استعدادیابی ایجاد نیروگاههای خورشیدی مرکب از نمایندگان دستگاههای اجرایی استان با هدف شناسایی و ارزیابی مناطق مستعد در ایجاد نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر و ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی مراجعه‌کننده به استان، از شهرستان خنداب و محدوده شهرک صنعتی ایبک‌آباد بازدید بعمل آوردند.
طی این بازدید در ارزیابی اولیه کمیته، تعدادی از اراضی حائز شرایط مطلوب، شناسایی و جهت بررسی‌های فنی و تخصصی لازم در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار داده شد.