صدرنشینی مقتدرانه استان مرکزی در نخستین ارزیابی محیط کسب و کار استانهای کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پسابرجام

براساس آخرین گزارش رسمی مرکز پژوهش¬های مجلس شورای اسلامی درخصوص پایش محیط کسب و کار استان‌های کشور که در زمستان 1394 با همکاری 233 تشکل اقتصادی از سراسر کشور تدوین و در تیرماه 1395 منتشر گردیده است، مطابق روال مرسوم، محیط کسب و کار فعالان اقتصادی بر اساس 21 مؤلفه شناخته شده ارزیابی گردید که نتایج گویای اختصاص رتبه نخست بهبود محیط کسب و کار در میان 31 استان کشور به استان مرکزی است.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی بر این اساس، استان مرکزی با کسب میانگین نمره 84/4 از 10 سرآمد بهبود فضای کسب و کار میان سایر استان­ها در فصل زمستان سال 1394 بوده که می‌توان این موضوع را به نوعی واکنش مثبت اقتصاد تولید محور استان مرکزی به فضای روانی و اقتصادی مثبت ناشی از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک دانست.
از سوی دیگر، اختلاف در بهبود وضعیت محیط کسب و کار استان مرکزی نسبت به سایر استان­ها در فصل مذکور در سطح بالایی قرار گرفته، به طوریکه میانگین ساده (بدون احتساب وزن استان­ها) مجموع استانهای کشور در نمره کسب و کار معادل 53/5 بوده و این عدد برای استان مرکزی معادل 84/4 است. همچنین فاصله استان مرکزی با استان دوم این رده بندی در زمستان گذشته یعنی استان چهار محال و بختیاری (با میانگین نمره 22/5 ) معادل 38/0 نمره است که در ارزیابی‌های قبلی وجود چنین اختلافی کم سابقه است.
لازم به یادآوری است که استان مرکزی طی  ادوار گذشته گزارشهای ارائه شده کسب و کار استانها که به طور رسمی از بهار سال 1390 تا پایان زمستان 1394 توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انتشار یافته است، بطور میانگین در جایگاه پنجم استان­های کشور قرار دارد و در سال 1394 موفق شده رتبه خود را به چهارم کشوری ارتقا بدهد. همچنین این استان در میان استان­های صنعتی کشور دارای بهترین رتبه کسب و کار استانی می باشد.
طی سال 1394 مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان نسبت به اجرای استانی یک مرحله پایش کسب و کار مبادرت نمود و همزمان پایگاهی مرکب از خبرگان کسب و کار استان ایجاد شده که بیش از 200 نفر از فعالان اقتصادی، نخبگان صنعتی و دانشگاهی و افراد مجرب دولتی و خصوصی در این بانک اطلاعاتی شناسایی و ثبت شده اند که از ظرفیتهای آنها جهت بهبود محیط کسب و کار استان بهره‌برداری خواهد شد.
طبیعی است که تحقق این مهم حاصل همکاری و تعامل مثبت و تلاش مجدانه تمامی نهادهای حاکمیتی، اجرایی و نظارتی استان می‌باشد.