نشست دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با ادارات‌کل راه و شهرسازی، راه‌آهن، شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و فرودگاه اراک درخصوص تهیه و تدوین فرصتهای سرمایه‌گذاری

به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی صبح امروز جلسه‌ای تحت عنوان تهیه و تدوین فرصتهای سرمایه‌گذاری استان با حضور مدیران بخشهای تخصصی اداره‌کل راه و شهرسازی استان و همچنین نمایندگان اداره‌کل راه‌آهن، شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر و فرودگاه اراک در محل سالن جلسات اداره‌کل راه و شهرسازی استان مرکزی تشکیل شد.

در این جلسه اولویت‌ها و فرصتهای مطالعه‌شده و همچنین طرح‌های قابل تبدیل به فرصتهای سرمایه‌گذاری در بخش عمران که در مجموعه اداره‌کل راه و شهرسازی قرار داشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اطلاعاتی که نمایندگان حاضر در جلسه در اختیار دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و نماینده شرکت مشاور قرار دادند و پرسش و پاسخ‌هایی که طی جلسه صورت گرفت، به نتایج مثبتی منتهی شد و طرح‌ها و فرصتهای مطلوبی ارائه گردید و در پایان جلسه مقرر شد شرکت مشاور مزبور جهت مطالعات تخصصی و مورد نیاز طرح جلسات و بازدیدهای مجددی را در این ادارات داشته باشند.