بررسی ورفع موانع پیش روی متقاضیان سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی به ریاست ظفر افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری مرکزی وبا حضور حسن میرزاخانی نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع بررسی ورفع موانع پیش روی متقاضیان سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی، حسن میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی ودارایی در این نشست گفت: با توجه به ظرفیت ها وزیر ساخت های مناسب این استان درحوزه ایجاد وساخت نیروگاه های بادی وخورشیدی ،هشت سرمایه گذار خارجی متقاضی حضور وسرمایه گذاری دراین بخش هستند که نیاز است رفع مشکلات وتسهیل فرآیند اداری برای این واحدها در دستورکارادارات ذیربط قرار گیرد.
حسن میرزاخانی افزود : موضوع اختصاص 25 درصد فضای سبز وتامین آب برای شستشوی پنل های نیروگاه ها خورشیدی وزیرساخت ها برای ایجاد نیروگاه های بادی وخورشیدی در این استان برای ایجاد این نیروگاه ها تهیه شده است.
وی ادامه داد: مکان های ایجاد نیروگاه های بادی درشهرستان های خمین ،زرندیه،دلیجان،اراک برای ایجاد نیروگاه های 25مگاواتی شناسایی وبه سرمایه گذاران معرفی شده است.  
نایب رئیس مرکز خدمات استان مرکزی وجود فرآیند طولانی و قوانین ومقررات اداری برای سرمایه گذاری را یکی از مشکلات این حوزه عنوان کرد وگفت : 20تا21 دستگاه در حوزه سرمایه گذاری در این استان فعال هستند که نیاز است باتسهیلگری وساده سازی دراین امور زمینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف در استان فراهم شود.
مدیر کل امور اقتصادی ودارایی افزود:56فرصت سرمایه گذاری علاوه بر فرصت های پیش روی استان درسفر رئیس جمهوری شناسایی وبرای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران معرفی شد.
وی گفت: 125هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای اجرای این طرح ها در استان مرکزی نیاز است وتاکنون برای 40میلیارد ریال آن سرمایه گذار شناسایی شده و بقیه در حال پیگیری هستند.
در این نشست موانع پیش روی متقاضیان سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.