برگزاری جلسه فوق العاده مرکز خدمات سرمایه گذاری در خصوص پیگیری درخواست های گروه سرمایه گذاری رنو اس.آ.اس

جلسه فوق العاده مرکز خدمات سرمایه گذاری در تاریخ 25/08/1395 در محل سالن جلسات استانداری با حضور استاندار محترم و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی، فرماندار محترم شهرستان ساوه، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی استان و نمایندگان گروه سرمایه گذاری رنو اس.آ.اس فرانسه، در خصوص پیگیری زیرساخت های مورد نیاز این شرکت، جهت تولید محصولات خودرویی در شهرستان ساوه، برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه­ گذاری ضمن خیرمقدم به حضار جلسه با تشریح برخی از رئوس مسائل مطرح شده در جلسه قبل با گروه سرمایه­ گذاری، روند پیگیری مسائل و درخواست­ها را از نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص سرمایه ­گذاری گروه خودروسازی رنو خواستار شد که ایشان به نمایندگی از گروه سرمایه­ گذار به تشریح اهم مسائل باقیمانده پرداختند.
در ادامه نیزاستاندارمحترم مرکزی ورئیس مرکز خدمات سرمایه­ گذاری استان ازنمایندگان دستگاه­های اجرایی مرتبط بادرخواست­های گروه سرمایه­ گذار رفع فوری مسائل باقیمانده را با ذکر مدت زمان مورد نیاز، خواستار شدند و نمایندگان دستگاه­ها نیز به ارائه نظرات تخصصی خود پرداختند.