جلسه کارشناسی به منظور پیشرفت احداث نیروگاه های خورشیدی در استان مرکزی

دراین نشست که در ساعت 10صبح روز چهارشنبه 24/9/95 با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط در محل اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی تشکیل گردید، برخی مسائل و مشکلات احداث این نیروگاه ها در استان و راهکار های حل این مسائل بررسی گردید.