عرضه و واگذاری سهام بنگاه تولید تجهیزات سنگین – هپکو

سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبات هیأت واگذاری نسبت به عرضه و واگذاری سهام/ دارائی بنگاه تولید تجهیزات سنگین – هپکو به شرح جدول زیر اقدام نماید. 

لذا آگهی عرضه و اسناد مربوط به بنگاه‌های عرضه‌شده در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان خصوصی‌سازی به نشانی WWW.ipo.ir  (بخش جدیدترین آگهی‌های واگذاری) قابل دسترس است.
متقاضیان می‌توانند درصورت وجود هرگونه سؤال درخصوص شرایط عرضه و نحوه واگذاری جایگاه‌های یادشده با شماره ‌83339539-021 تماس حاصل نمایند.

 

نام بنگاه روش واگذاری درصد سهام
قابل عرضه
ارزش پایه کل(ریال) درصد حصه نقدی مدت اقساط
(سال)
تاریخ شروع عرضه
تولید تجهیزات
سنگین -هپکو
فرا بورس 60/72 2107037613780 30 3 1395/10/13