جلسه کمیته تدوین فرصت های سرمایه گذاری استان مرکزی

جلسه کمیته تدوین فرصت های سرمایه گذاری استان مرکزی در سالن جلسات استانداری مرکزی برگزار شد

در این نشست که در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 14/11/1395 با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی، مدیر کل  دفتر هماهنگی اقتصادی استانداری مرکزی و مدیر کل دفتر جذب و حمایت سرمایه‌گذاری استانداری مرکزی ، نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو کمیته تدوین فرصت های سرمایه گذاری و اعضاء هیأت مدیره شرکت مشاور در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی برگزار گردید، به بررسی تفصیلی هریک از عناوین فرصت های سرمایه گذاری شناسایی شده و رفع موانع موجود جهت تصویب نهایی هر یک از پروژه­ها پرداخته شد.