ساخت ۸نیروگاه‌های خورشیدی توسط سرمایه گذاران خارجی در استان مرکزی

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی گفت: امسال هشت متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی اعلام آمادگی کرده اند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی حسن میرزاخانی نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی در جلسه پیگیری و رفع مشکلات طرح ایجاد نیروگاه های خورشیدی و بادی در استان مرکزی گفت: پیشنهادی از سوی سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد نیروگاه های بادی و خورشیدی در استان داشته ایم.
 میرزاخانی اظهار کرد: استان مرکزی به دلیل داشتن شرایط ویژه برای راه اندازی نیروگاه های خورشیدی از جمله تابش خورشید در اکثر روزهای سال و دارا بودن آب و هوای معتدل، نزدیکی به پایتخت همواره مورد توجه سرمایه گذاران خارجی بوده است.
 وی ادامه داد:  امسال هشت متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی اعلام آمادگی کرده اند.
 مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی بیان کرد: بر اساس دستور استاندارمرکزی کمیته ای متشکل از ۱۱ دستگاه اجرایی عرصه های مستعد راه اندازی این نیروگاه ها در کنار پست های ۶۳ کیلو ولت شناسایی شده اند و مورد قبول سرمایه گذار قرار گرفته است.
 میرزاخانی به مشکلات پیش روی ایجاد نیروگاه ها خورشیدی در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل محیط زیست سرمایه گذاران باید ۱۰ درصد از فضای نیروگاهی را به فضای سبز اختصاص دهند که به دلیل کمبود منابع آبی سرمایه گذاران با این موضوع مشکل دارند.
 وی خاطرنشان کرد: در این خصوص استاندار مرکزی نامه ای را به معاون رئیس جمهور زده اند مشکل را مطرح کردند و منتظر پاسخ ابتکار در این زمینه هستیم.
 میرزاخانی بیان کرد: استان مرکزی به‌سبب داشتن ظرفیت‌های بسیار صنعتی، از جمله استان‌های بارزی است که مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین داخلی بوده و لازم است که از این فرصت به بهترین شکل ممکن استفاده شود.