رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در خصوص استان مرکزی اظهار داشتند

استان مرکزی یکی از موفق‌ترین استانهای کشور در زمینه جذب، حمایت و نگهداشت سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد

 

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی دکتر خزاعی معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که به همراه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عصر روز پنجشنبه 24 فروردین‌ماه سالجاری در افتتاح مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان حضور داشتند ضمن قدردانی از بهسازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری متناسب و شایسته برای پذیرش اشخاص و هیأتهای متقاضی سرمایه‌گذاری اظهار داشتند از سال 1393 که مجدداً ریاست سازمان سرمایه‌‌گذاری را بر عهده گرفته‌اند سه نوبت به استان مرکزی سفر کاری داشته و در هر مرتبه شاهد رشد و تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در این استان بوده‌اند.

معاون وزیر با اشاره به اینکه استان مرکزی به عنوان میزبان برخی از معتبرترین برندهای سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده به کشور شناخته می‌شود افزودند جذب 350 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1395 بیانگر رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در این استان در دوران پسابرجام است.
دکتر خزاعی در ادامه از تلاش تمامی دست‌اندرکاران مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بویژه استاندار محترم مرکزی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قدردانی نموده و اظهار داشتند مطابق گزارش‌ها، استان مرکزی در سال گذشته به طور متوسط در هر ماه بیش از 2 جلسه برای سرمایه‌گذاران خارجی برگزار و به مسائل آنها رسیدگی نموده، همچنین بیش از 10 مورد بازدید از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب استان انجام و گزارش‌های مربوطه به دفتر سرمایه‌گذاری خارجی ارسال شده است.
رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در پایان بر ضرورت تلاش هر چه بیشتر در راستای حصول سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بیش یک میلیارد دلاری برای استان طی سالجاری تأکید نمودند.