جلب اولین طرح سرمایه گذاری خارجی استان مرکزی در سال1396

مجوز اولین طرح سرمایه گذاری خارجی استان مرکزی در سال جاری به ارزش 2.600.000 دلار توسط هیئت سرمایه گذاری وزارت متبوع صادر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی، حسن میرزاخانی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی  عنوان نمود: طرح مزبور در شهرستان ساوه واقع در استان مرکزی با 100درصد سرمایه گذاری خارجی با اشتغالزایی 40الی 50نفر،صفحه و ورق (ابر) سخت از پلی اورتان ، پانل ساختمان از پلی اورتان و صفحه و ورق فومی از رزین فنولیک تولید خواهد نمود.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی بیان نمود: در شهرستان ساوه  تاکنون سه طرح سرمایه گذاری خارجی در بخش ساختمان فعالیت می نمایند که با توجه به پتانسیل های این شهرستان به عنوان یکی از پر ظرفیت ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور در جذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی ، حمایت دولت از فعالیت های بخش خصوصی حائز اهمیت است و موجب گردش چرخ های صنعت در این شهرستان و افزایش نرخ اشتغال در استان و بسیاری از صنایع تاثیر گذار کشور خواهد شد.