نشست سرمایه گذارکره ای با نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری

در این نشست سرمایه گذار کره جنوبی گزارش پیشرفت کار نیروگاه خورشیدی متعلق به خود را به نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی ارائه نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی ؛ حسن میرزاخانی نایب رئیس مرکزی خدمات سرمایه گذاری استان در خصوص تسهیل امور و اجرایی شدن طرح در شهرستانهای ساوه و زرندیه دستوراتی را به دبیرخانه مرکز صادر و از مجری پروژه خواستند با همکاری مرکز فرآیند اجرایی طرح را آغاز نموده تا انشاءالله طی ماههای آتی شاهد افتتاح نیرو گاه خورشیدی آن شرکت با حضور مقامات کشوری و استانی باشیم.