تقدیر رئیس کل سازمان سرمایه گذاری از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی

طی سفر اخیر وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی به استان مرکزی ،این استان یکی از کانونهای اصلی توسعه اقتصادی و از برجسته ترین استانهای کشور از نظر توسعه تولیدات صنعتی اشتغالزا وصادرات گرا مطرح شد واز آنجا که استان مرکزی میزبان معتبر ترین برندهای سرمایه گذاری خارجی با جلب 350میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوران پسا برجام بوده است.

بدینوسیله جناب اقای دکتر خزاعی معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری کمک های اقتصادی و فنی ایران از تلاشهای صورت گرفته جناب آقای زمانی قمی استاندار محترم مرکزی و جناب آقای فیلی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی ایشان و نیز سرکار خانم یادگاری رئیس محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و بویژه جناب آقای میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی ودارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در راستای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری استان مرکزی قدردانی نمودند و توفیقات روز افزون کلیه خدمتگزارن به کشور را از خداوند منان خواستار شدند.