برگزاری ششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری

ششمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری به ریاست مهندس افشون معاون هماهنگی امور افتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی با حضور مسئولان اقتصادی استان و سرمایه گذارانی از شرکتهای SIEMENS و VEOLIA در سالن جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی، هدف از برگزاری این جلسه رسیدگی به تقاضای شرکت SIEMENS  از شرکت آلمان و VEOLIA از شرکت فرانسه در زمینه آب وفاضلاب استان مورد بحث وبررسی قرار گرفت.