برگزاری دوره آموزشی آشنایی با روش های سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی بین المللی در استان مرکزی

دوره آموزشی آشنایی با روش های سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی بین المللی با تدریس کارشناسان مجرب سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران به زودی در استان مرکزی برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی ، حسن میرزاخانی نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان هدف از برگزاری دوره آموزشی فوق آشنایی مدیران و کارشناسان بخش های دولتی و خصوصی ، با جدید ترین روش های جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی طرح ها جهت افزایش سرمایه خارجی در استان می باشد.