بررسی تقاضای 300میلیون دلاری سرمایه گذاری خارجی در دلیجان

هفتمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی با حضور آقای افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی ومیرزاخانی نایب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان مرکزی و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط ، شرکت ساینا دلیجان و شرکت شاندونگ از کشور چین جهت بررسی تقاضای سرمایه گذاری خارجی در شهرستان دلیجان در زمینه تولید الیاف شیشه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان مرکزی ، حسن میرزاخانی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان نمودند سرمایه گذاری خارجی طرح مزبور که با همکاری شرکت ساینا دلیجان صورت خواهد گرفت به میزان 300میلیون دلار و اشتغالزایی 350نفر خواهد بود.
وی در ادامه گفت : این طرح با هدف تولید 160هزار تن در سال، طی 36 ماه در شهرستان دلیجان استان مرکزی به مرحله بهره برداری خواهد رسید که با محقق شدن این امر ، ایران قدرتمند ترین صنعت تولید الیاف شیشه در خاورمیانه را خواهد داشت .