جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی با موضوع بررسی نیروگاه‌های خورشیدی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی با حضور مهندس افشون معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی و میرزاخانی نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و جمعی از مدیران استانی با موضوع بررسی تقاضای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت خارجی در سالن جلسات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری برگزار شد.