جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی برگزار شد

جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی برگزار شد

جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی به ریاست آقازاده استاندار مرکزی و میرزاخانی نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و با حضور اعضای مرکز جهت رسیدگی به امور سرمایه‌گذاران خارجی استان برگزار شد.