استاندار تاکید کرد: هماهنگی دستگاه های اجرائی گامی موثر در تسهیل سرمایه گذاری

سید علی آقازاده روز یکشنبه در دومین نشست با سرمایه گذاران استان مرکزی در مرکز خدمات سرمایه گذاری این استان افزود: تسهیل در فرآیندها و روان سازی قوانین و ضوابط اداری از مهمترین عوامل جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در استان و کشور است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی، آقازاده استاندار مرکزی در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان که به منظور بررسی مشکلات تعدادی از سرمایه گذاران برگزار شد، گفت: با ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی استان و سرمایه گذاران رونق سرمایه گذاری و جذب بیشتر سرمایه در استان محقق می شود.
آقازاده استاندار مرکزی اظهار کرد:  برگزاری  مستمر جلسات این مرکز با حضور مدیریت ارشد استان نقش مهمی در رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان دارد.
وی افزود: با ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی استان و سرمایه گذاران می توانیم رونق سرمایه گذاری و جذب  بیشتر سرمایه گذار را در استان شاهد باشیم.
استاندار مرکزی گفت: استان مرکزی دارای ظرفیت های فراوانی برای جذب سرمایه گذار است و تاکنون متناسب با این ظرفیت در استان سرمایه گذاری نشده است لذا باید در جهت جبران آن تلاش کرد.
آقازاده با اشاره به اینکه باید با عزم ملی در جهت کاهش بروکراسی های اداری و موانع  تولید و سرمایه گذاری در کشور  و استان تلاش شود، ابراز کرد: تسهیل امر سرمایه گذاری در استان در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا اگر نیاز به اصلاح قوانین بود  حتما به مراجع ذی ربط اعلام خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: لازم است قبل از برگزاری این جلسه با حضور مدیریت ارشد استان مسائل و مشکلات سرمایه گذاران  در نشست کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد تا کار با سرعت بیشتری پیش رود.
گفتنی است در این جلسه با حضور استاندار مرکزی مسائل و مشکلات سه سرمایه گذار برای ایجاد نیروگاه خورشیدی  و دو سرمایه گذار صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و در جهت رفع آنها تصمیماتی اتخاذ شد.