جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی برگزار شد

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی به ریاست آقازاده استاندار و رئیس محترم مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی و میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات استان در محل سالن جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، در ابتدای این جلسه میرزاخانی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با اشاره به موفقیت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان به جذب سرمایه گذار خارجی در سال گذشته که شرکت رنو فرانسه نمونه موفق دریافت مجوز سرمایه گذاری در شهرستان ساوه بود، افزودند: هدف از برگزاری جلسات در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین رفع مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران متقاضی در استان می باشد.

وی در ادامه شرکتهای متقاضی سرمایه گذاری را که در سال گذشته مجوزهای مربوطه را درخصوص نیروگاه های خورشیدی أخذ و درخواست توسعه طرح های خود به میزان 500 مگاوات داشتند و همچنین یک شرکت متقاضی سرمایه گذاری که با استفاده از تکنولوژی اسپانیا طرح بازیافت زباله را در جلسه ارائه نمودند، معرفی و  از نمایندگان آنها درخواست کردند تا مشکلات و نیاز طرحهای خود را مطرح نمایند

در ادامه آقازاده استاندار و رئیس جلسه پس از استماع مشکلات و موانع سرمایه گذاران به نمایندگان دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه دستور تشکیل کارگروهی در خصوص پیگیری و رفع موانع طرح های سرمایه گذاران را صادر و از دستگاههای اجرایی خواستند نمایندگان خود را جهت عضویت در کارگروه مزبور معرفی و تا نهایی شدن مجوزهای لازم موضوعات را پیگیری نمایند.

در پایان جلسه گفتگوهایی در خصوص جزئیات برخی از طرح های سرمایه گذاری و پیشنهادات نمایندگان دستگاههای اجرایی انجام شد و مشکلات و موانع مطروحه در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.