کسب رتبه چهارم در فرصتهای سرمایه گذاری و رتبه پنجم در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی توسط مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی طی نشستی که با حضور دکتر جمالی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و مدیران کل استانی در محل سالن جلسات وزارت متبوع تشکیل شده بود توانست رتبه چهارم در تهیه و تدوین فرصتهای سرمایه گذاری و رتبه پنجم در جلب و جذب طرح های سرمایه گذاری خارجی جدید به کشور را به خود اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در این نشست که با حضور دکتر جمالی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و مدیران کل استانی در محل سالن جلسات وزارت متبوع تشکیل شده بود حسن میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گزارش عملکرد مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی را ارائه و اظهار داشتند فرصتهای سرمایه گذاری استان مرکزی بصورت کامل تهیه و آماده ارائه به سرمایه گذاران خارجی می باشد.

در ادامه جلسه دکتر جمالی مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: با توجه به ارزیابی عملکرد مراکز خدمات سرمایه گذاری استانها، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی در تهیه و تدوین فرصتهای سرمایه گذاری رتبه چهارم و در جلب و جذب طرح های سرمایه گذاری خارجی جدید به کشور رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد استان مرکزی با جلب و جذب 650 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جدید در سال گذشته تقریباً دو برابر سهمیه تعیین شده از سوی وزارت متبوع معادل 330 میلیون دلار عملکرد را محقق نموده است.