چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی در سال 97 برگزار شد

چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی با حضور مهندس فرخی معاون اقتصادی استانداری مرکزی و میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات استان در محل سالن جلسات مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، در ابتدای این جلسه مسئول دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ضمن معرفی سرمایه گذاران خارجی حاضر در جلسه، درخصوص درخواست سرمایه گذاری و نوع سرمایه گذاری آنها توضیحاتی را ارائه دادند.

در ادامه نمایندگان شرکت سرمایه گذار درخصوص تولید برق پایدار و اهداف شرکت و همچنین در مورد نوع مولدها و نحوه ایجاد نیروگاه توضیحاتی را ارائه و بیان داشتند با ایجاد نیروگاههای برق پایدار در استان، صرفه جویی بسیار بالایی صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذار همچنین آمادگی خود را برای ایجاد نیروگاهی با ظرفیت 1500 مگاوات در استان اعلام نمود.

در ادامه میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ضمن اعلام همکاری مرکز خدمات سرمایه گذاری با شرکت مزبور اضافه کردند اولویت استان در خصوص جذب سرمایه گذاری خارجی و نیروگاههای خورشیدی با شرکتهایی است که بتوانند طرح های خود را به مرحله اجرا برسانند. همچنین ادامه دادند نمایندگان حاضر در جلسه که از دستگاههای اجرایی موثر در امر سرمایه گذاری خارجی هستند آماده هرگونه همکاری و مشاوره با سرمایه گذاران در خصوص ابهامات احتمالی و نحوه ارائه درخواست سرمایه گذاری می باشند.

مهندس فرخی معاون اقتصادی استانداری مرکزی نیز ضمن معرفی پتانسیل های موجود در استان و برنامه ریزی های پیش بینی شده در خصوص ایجاد نیروگاههای خورشیدی از نمایندگان دستگاهای اجرایی حاضر در جلسه خواستند درخصوص شرایط همکاری و رفع موانع سرمایه گذاری مرتبط با شرکت مورد نظر توضیحاتی را ارائه دهند.

  در پایان جلسه نیز در خصوص جزئیات طرح سرمایه گذاری و روند ادامه کار توسط نمایندگان شرکت و نمایندگان دستگاههای اجرایی انجام شد و مشکلات و موانع مطروحه در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.