برگزاری هفتمین نمایشگاه جذب سرمایه‌گذاری و گسترش مراودات تجاری و اقتصادی ایران در ترکیه

هفتمین نمایشگاه جذب سرمایه‌گذاری و گسترش مراودات تجاری و اقتصادی ایران در ترکیه به دبیری موسسه مشاوران مالی و سرمایه گذاری پارسیان فردا در مورخ 21بهمن ماه 1398 برگزار می‌گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به موسسه مذکور مراجعه گردد.

آدرس دفتر مرکزی:تهران - بلوار میرداماد - جنب برج آرین - پلاک 238 - کد پستی: 1549845418

تلفن: 26409053-26409052 دورنگار: 26401859