دومين سفر رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران به استان مركزي در سال 1398

به گزارش روابط عمومی اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان مركزی دكتر موسوی معاون وزیر و رئیس كل سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران در نشست صمیمی سرمایه گذاران خارجی شهرستان ساوه به ریاست مهندس آقازاده استاندار مركزی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، به گفتگو پرداختند.

ایشان اظهار داشتند:

شهرستان ساوه به دليل موقعيت ژئوپوليتيكي ويژه در كشور به عنوان شهرستاني ممتاز در جلب و جذب سرمايه هاي خارجي به كشور همواره مطرح بوده و هست. عليرغم مسائل و مشكلات و تلاش ناجوانمردانه ايالات متحده آمريكا براي حذف و منزوي سازي اقتصاد ايران در عرصه بين المللي در سالجاري هر ماه هيات سرمايه گذاري خارجي كشور را با تعداد قابل توجهي سرمايه گذار خارجي برگزار مي كنيم و طرحهاي جديدي را از كشورهاي مختلف براي كشور تصويب مي كنيم. تلاش مسئولان استان مركزي در تسهيل و تشويق سرمايه گذاري خارجي اين استان را در موقعيت ممتازي در كشور قرار داده و شايسته تقدير است.

لازم به ذكر است كه اين دومين سفر استاني دكتر موسوي طي سالجاري با هدف بررسي مسائل و مشكلات و تلاش جهت رفع آنها با جلب حمايت همه دستگاهها و نهادهاي مرتبط است.