دیدار دكتر بیكی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و كشاورزی اراك با نماینده وزیر و مدیركل امور اقتصادی و دارایی استان مركزی

در این دیدار که با حضور مهندس مهدی نیا دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت، طرفین درخصوص مسائل اقتصادی استان و تعاملات فی مابین از جمله موضوعات مرتبط با هیأت مقررات زدایی، پنجره واحد فیزیکی ثبت شرکت ها ، مسائل مالیاتی از جمله ماده 251 مکرر و تعیین شعب شخصی دادگاههای حقوقی و کیفری برای بانکهای دولتی و امضاء تفاهم نامه مشترک در این خصوص بحث و بررسی شد و مسئولین اتاق از خدمات ارزنده اداره کل متبوع برای فعالان اقتصادی و حضور فعال در جلسات تخصصی تقدیر و تشکر بعمل آوردند.