دعوت به شرکت در مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی

سهامداران شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (وسمرکز)جهت شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در روز یکشنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه 1400حضور به هم رسانند

 

حسن میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی: سهامداران شرکت سرمایه گذاری استان مرکزی (وسمرکز) یعنی همان افرادی که درخصوص مدیریت سهام عدالت خود روش سهامداری غیر مستقیم را انتخاب کرده اند یا در زمان مقرر جهت تعیین نوع مدیریت خود هیچگونه مراجعه ای به سامانه سهام عدالت نداشته اند، جهت شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که در روز یکشنبه مورخ 19 اردیبهشت ماه 1400 راس ساعت 14 به طور الکترونیکی بر روی سامانه dima.csdiran.ir (دیما) برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند. لازمه شرکت در این مجمع که به طور الکترونیکی برگزار خواهد شد، برخورداری افراد از کد سجام می باشد. بدیهی است مشارکت حداکثری سهامداران در این انتخابات مهم اقتصادی، به انتخاب افراد اصلح جهت مدیریت این دارایی ارزشمند مردمی منجر خواهد شد.

روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی