چینی‌ها برای افزایش سهم خود از مشارکتهای اقتصادی دوران پساتحریم پیشتازی می‌کنند

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، آقای میرزاخانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان با اشاره به اینکه می‌توان شرایط فعلی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی را دوران محک‌زنی و شناخت ظرفیتها و توانمندی‌های اقتصادی استان توسط سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی دانست، افزودند در این میان سرمایه‌گذاران کشور چین سعی دارند سهم بیشتری از مناسبات اقتصادی استان را به خود اختصاص دهند

آقای میرزاخانی دلیل این امر را نخست در رشد چشمگیر اقتصاد آن کشور طی دهه‌های اخیر و دوم آشنایی آنها با بازار ایران به علت استمرار بسیاری از همکاری‌ها در دوران تحریم دانسته و اظهار داشتند، جمهوری اسلامی ایران اصول تعاملات بین‌المللی خود را بر احترام متقابل با تمام کشورهای رسمی جهان استوار نموده و قطع به یقین عرصه برای سرمایه‌گذاری خارجی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و شرکتهای چند ملیتی در ایران پساتحریم وفق قوانین و مقررات موضوعه هموار خواهد بود.
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان همچنین اظهار داشتند: سرمایه‌گذاری خارجی در کنار منافع پرشمار خود جریانی سیاسی و اقتصادی در سطح کلان کشور است که چنانچه به خوبی هدایت و مدیریت نشود با عارضه‌های نامساعدی نیز همراه خواهد بود. لذا، سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پساتحریم به گونه‌ای اتخاذ گردیده که ضمن پرهیز سرمایه‌گذاران خارجی از تعارض فعالیت‌هایشان با قوانین و مقررات جاری کشور و حفظ الزامات زیست محیطی و مصلحت عمومی جامعه، می‌بایست در مسیر عمران و آبادانی کشور، همراه با انتقال قطعی دانش فنی و مهارت‌های تولیدی به داخل، توانمندسازی بخش‌خصوصی به جای وابسته‌سازی آن و با رویکرد توسعه ارزش افزوده در زنجیره تولید و صادرات کشور، صورت بپذیرد.
ایشان همچنین اظهار داشتند مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در حال حاضر ارائه خدمات مشاوره‌ای و تسهیل صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی چند تن از متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی را که از کشورهای چین، انگلستان و افغانستان می‌باشند، همزمان در دست اقدام دارد.

 
منبع: روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی