استاندار تاکید کرد: هماهنگی دستگاه های اجرائی گامی موثر در تسهیل سرمایه گذاری

سید علی آقازاده روز یکشنبه در دومین نشست با سرمایه گذاران استان مرکزی در مرکز خدمات سرمایه گذاری این استان افزود: تسهیل در فرآیندها و روان سازی قوانین و ضوابط اداری از مهمترین عوامل جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در استان و کشور است.

ادامه مطلب...