با هیئت سرمایه‌گذار چینی به منظور اجرای یک مگاپروژه صنعتی-نیروگاهی در شهرستان خمین به توافق اولیه دست یافته‌ایم

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، یک هیئت سرمایه‌گذار چینی که طی یکسال گذشته مطالعات جامعی درخصوص سرمایه‌گذاری در بخش‌ تجهیزات نیروگاهی و تولید برق استان مرکزی به عمل آورده و در جمع‌بندی نهایی شهرستان خمین را به عنوان مقصدی جذاب برای فعالیت خود انتخاب نموده‌اند، به استان مرکزی وارد و در جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان به ریاست استاندار و رئیس مرکز و با حضور جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرائی ذیربط استانی و مسئولین شهرستان خمین، شرکت نمودند.

ادامه مطلب...

بازدید تیم کارشناسی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی از دو شرکت صنعتی دارای شریک سرمایه گذار آلمانی مستقر در شهر صنعتی کاوه

 تیم کارشناسی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مرکزی از دو شرکت صنعتی دارای شریک سرمایه گذار آلمانی مستقر در شهر صنعتی کاوه بازدید نمودند.

 

ادامه مطلب...

اولین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سال جدید برگزار شد

اولین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سال جدید با حضور نایب رئیس مرکز خدمات استان مرکزی معاونین و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرائی مؤثر در ارائه خدمات و صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی استان برگزار شد.

 

ادامه مطلب...