اولین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سال جدید برگزار شد

اولین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در سال جدید با حضور نایب رئیس مرکز خدمات استان مرکزی معاونین و نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرائی مؤثر در ارائه خدمات و صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی استان برگزار شد.

 

ادامه مطلب...