تقدیر رئیس کل سازمان سرمایه گذاری از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی

طی سفر اخیر وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی به استان مرکزی ،این استان یکی از کانونهای اصلی توسعه اقتصادی و از برجسته ترین استانهای کشور از نظر توسعه تولیدات صنعتی اشتغالزا وصادرات گرا مطرح شد واز آنجا که استان مرکزی میزبان معتبر ترین برندهای سرمایه گذاری خارجی با جلب 350میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوران پسا برجام بوده است.

ادامه مطلب...

دویست و پانزدهمین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی ایران با چهار مصوبه برای استان مرکزی برگزار شد

جلسه هیئت سرمایه‌گذاری خارجی که با حضور اعضا و به ریاست دکتر خزاعی معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در محل آن سازمان برگزار گردید، به تقاضاهای سرمایه‌گذاران خارجی واصله به دبیرخانه هیئت رسیدگی شد.

ادامه مطلب...