بیت امام خمینی (ره) خمین
غار نخجیر دلیجان
شرکت پتروشیمی شازند
شرکت واگن پارس اراک

اخبار ، رویدادها و تازه ها

به سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی خوش آمدید. سرمایه گذاران خارجـی با مراجـعه بـه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی و طـی جـلسات حضـوری با کارشناسان این مرکز با مزایا و تسهیلات قانون تشویق و حمایـت سرمایه گذاری خارجی و همچنین مراحل مربوط به اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی آشنا میشوند.

 

استان مرکزی

ورود اعضاء