بیت امام خمینی (ره) خمین
غار نخجیر دلیجان
شرکت پتروشیمی شازند
شرکت واگن پارس اراک

به سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی خوش آمدید. سرمایه گذاران خارجـی با مراجـعه بـه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان مرکزی و طـی جـلسات حضـوری با کارشناسان این مرکز با مزایا و تسهیلات قانون تشویق و حمایـت سرمایه گذاری خارجی و همچنین مراحل مربوط به اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی آشنا میشوند.

 

استان مرکزی

ورود اعضاء